اکتیو کردن    snug id Apple ID is not Active

اکتیو کردن اپل آیدیهای Apple ID is not Active
نوامبر 18, 2020

اکتیو کردن تمامی اپل آیدیهای  با پیغام   sung id Apple ID is not Active

 

اگر  با پیام Apple ID is not Active یا This Person is not Active مواجه شده اید ٬ این پیام به این معنی است که اپل آیدی شما به علت نقض قوانین اپل ٬ غیرفعال شده است. برای آنلاک و اکتیو شدن کافیست کارت یا اپل ایدی خود را برای شماره سایت ارسال کنید تا مشکل شما حل شود

مرجع آنلاک اپل ایدی ایران

09128408987